تور تبریز

تبریز در طول تاریخ در اثر تحولات مختلف سیاسی و بلایای طبیعی بارها ویران شده و دوباره از نو ساخته شده است

اطلاعات بیشتر