پرواز آلیتالیا

آلیتالیا

ایرلاین آلیتالیا ایرلاین اصلی و ملی ایتالیا محسوب می شود که پرچم سه رنگ ایتالیا را بر بالهای خود دارد. همانطور که از نامش بر می آید آلیتالیا به معنای بالهای ایتالیاست.
این شرکت بزرگترین شرکت هواپیمایی ایتالیاست که پایگاه اصلی اش در فرودگاه لئوناردو داوینچی – فیومیچینو و پایگاه دومش هم در فرودگاه لینیت و فرودگاه میلانو مالپنسا واقع است. دفتر مرکزی این ایرلاین در فیومیچینو در استان رم قرار دارد.