تور ترکیبی گرجستان و ارمنستان

1,650,000 تومان

تور ارمنستان-گرجستان زمینی

گرجستان، در شاهراه  ارتباطي اروپا و آسيا و در مسير جاده تاريخي راه ابريشم قرار گرفته است.

امتیاز
  • ثبت امتیاز
5