با یک تیر دو نشان بزنید…
هم تفریح کنید…
هم خرید… واندرلند کانادا را از دست ندهید… سرزمینی پر از شادی و هیجان….
این شهربازی در زمینه های زیادی حرفی برای گفتن دارد:
. مجهز به ۱۶ ترن هوایی که در این زمینه جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است
. رستوران
. ماشین سواری
. استخرهای ابتنی
و هزاران هزار سرگرمی دیگر… همه و همه در canada’s wonderland
اطراف این سرزمین پرهیجان را نیز مراکز خرید و رستوران های زیادی احاطه کرده است

پس واندرلند کانادا را از دست ندهید… با یک تیر دو نشان بزنید….

WonderLand 2 test