کشور ایتالیا

کشور ایتالیا ازجمله کشورهای جنوب اروپاست که شامل شبه جزیره ی ایتالیا و جزایر سیسیل و ساردینا در دریای مدیترانه می شود.

ایتالیا با جمعیتی بیش از 60 میلیون نفر و با اکثریت مسیحی پنجمین کشور پر جمعیت اروپا محسوب می گردد.

ایتالیا امروزه کشوری توسعه یافته محسوب می شود و از اعضای کشورهای گروه هشت است.

رم پایتخت این کشور است و در خود دو کشور مستقل واتیکان و سان مارینو را گنجانده است.

ایتالیا در سال 1861 با اتحاد واحدهای گوناگون سیاسی اش به کشوری واحد و مستقل که اکنون شاهدش هستیم تبدیل شد.

این کشور با ظاهر جذایش که شبیه به یک چکمه است ، با کشورهایی چون فرانسه ، اتریش ، اسلوونی ، سوئیس ، واتیکان و سان مارینو دارای مرز مشترک می باشد.

ایتالیا که دارای آب و هوایی مدیترانه ایست ، در شمالش به خاطر وجود رشته کوه آلپ دارای آب و هوایی سرد می باشد.

021-88522362

0930-2036465

An incredible sunset etches St Peter’s Basilica and the Vatican with a warm golden glow. Rome, Italy
An incredible sunset etches St Peter’s Basilica and the Vatican with a warm golden glow. Rome, Italy