کشورهای حوزه شینگن فنلاند

 

کشور فنلاند که از کشورهای شمالی اروپا محسوب می شود از جمله شش کشور وسیع اروپاست .

این کشور جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و چهارصد هزار نفر دارد و چیزی حدود یک پنجم این جمعیت در هلسینکی پایتخت این کشور ساکن هستند.

واحد پول کشور فنلاند که عضوی از کشورهای حوزه شینگن است یورو می باشد.

هشتاد درصد جمعیت مردمش از نظر دین و مذهب به مسحیت گرایش داشته و بیست درصد دیگر نیز دین یا مذهبی ندارند.

با توجه به این که کشور از جمله کشورهای وسیع اروپاست با این حال از جمله کم جمعیت ترین کشورهای اتحادیه اروپاست.