• تور اصفهان

    در زبان پارس علیا اصفهان به نام ” گی ” شناخته می شده است و ” گابای ” و ” تابای ” نیز به آن اطلاق می شده است.

جستجوی تور

تور رویایی تان را همین لحظه پیدا کنید!