خطرناک ترین آبفشان جهان

خطرناک ترین آبفشان جهان

آبفشان استراکو درمنطقه گیسیر ودره کادالور در100کیلومتری جنوب ریکاویک پایتخت ایسلند واقع شده منطقه گیسیر دارای چشمه های آب گرم فراوان است درکنار این حفره ها یکی از خطرناک ترین